Welkom op de website van Geestelijk Onafhankelijk Dispuut Pandemonium


Opgericht op 27 september 1993, gezeteld in Enschede, sinds 1997 dispuut van Europese studentenvereniging AEGEE-Enschede. Dispuut Pandemonium borrelt elke even woensdag bij de Update.

De naam: pan’de’mo’ni’um (m): 1. een staat van extreme verwarring en chaos; 2. hels kabaal. Het woord is afkomstig uit het episch gedicht ‘Paradise Lost’ van John Milton. Voorts is het woord gebaseerd op een samenstelling van de Griekse woorden Pan, god van de natuur, en Daimon: demoon.

 

Pandemonium is