Bestuurswissel 2017-2018

Jelle Wolbers - 24 september 2017

Afgelopen Dies is het bestuur van G.O.D. Pandemonium gewijzigd. Beerend Gerats “hef de knol’n op” en wordt opgevolgd door Jelle Wolbers als Praeses. Onze nieuwe ab, Jop Paulissen heeft het latje voor zichzelf hoog gelegd door te beloven 7 leuke stukjes op de site te plaatsen. Mocht hem dit lukken zal het lijken alsof de vorige ab, Timon Daniels, niks heeft uitgevoerd. Ook onze oude quaestor, Laurent Knook, is vervangen door nieuw bloed, Idwer de Vries. Idwer had namelijk tussen 5 en 6 uur ’s nachts nog een plekje over. Met dit magistrale trio moet het jaar toch haast wel goedkomen!

Het bestuur is dus als volgt geconstitueerd:

    Praeses: Jelle Wolbers
    ab Actis: Jop Paulissen
    Quaestor: Idwer de Vries

Wij willen Beerend en Laurent hartelijk bedanken voor hun inzet afgelopen jaar. Timon krijgt nog de groetjes.

Geef een reactie